Gedrag op de werkvloer bij Jaco wordt steeds meer standaard bij Beroepsziekten

 

Het woord “Beroepsziekte” is iets dat bij heel veel bedrijven en overheid meteen alle alarmbellen doet afgaan. Want bij een beroepsziekte wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van een werkgever richting werknemer, en dat betekent dat er vaak hoge financiele consequenties aan vast kunnen zitten. Daar zit natuurlijk geen enkel bedrijf om te springen. Zelfs de overheid wil de kosten niet dragen.

Krijg jij te horen dat je een beroepsziekte hebt, laat dat dan vooral even nog niet aan je werkgever merken, maar lees eerst wat je kan gaan overkomen. Heel vergelijkbaar met wat Jaco overkwam, het gedrag van de bedrijfsleider en de leidinggevende was “volgens boekje”.

 

Wat houdt dat in?

  1. proberen die beroepsziekte te ontkennen
  2. Uitspraak met bedrijfsarts vertragen, en bij onvermijdbaar zorgen dat de bedrijfsarts voorkomt dat hij een beroepsziekte gaat toegeven.
  3. Proberen van de werknemer af te komen door pesten en geven van nutteloze functies.

    In het geval van Jaco moeten zijn leidinggevenden minstens een flinke bonus krijgen van de gemeente Rotterdam, want ze hebben precies gedaan wat er van hun verwacht werd. Jammer voor hun dat Jaco zo volhoudend en strijdbaar was, daar hadden ze vast geen rekening mee gehouden. Wellicht kost deze procedure al meer dan als ze die beroepsziekte hadden toegegeven, die rechtszaken moeten toch ook aardig in de kosten gaan lopen.

 

Bedrijfsarts

Wat gebeurt er met jou bij de bedrijfsarts?
Gelukkig, er wordt eindelijk naar je geluisterd en de bedrijfsarts wordt ingeschakeld, je krijgt een “vertrouwelijk” gesprek.
De bedrijfsarts lijkt erg geinteresseerd en wil alles weten wat jij weet van je ziekte. Dat klinkt mooi, want je kunt eindelijk je verhaal eens kwijt.
Helaas
Het doel is om jou eigenlijk nu al te lozen, zonder dat je ziek verklaard wordt, anders kan je werkgever wel eens verplicht zijn om jouw uitkeringen 10 jaar lang door te laten betalen.

Hoe reageer jij daarop?

Je kunt meteen het BIG nummer van je bedrijfsarts vragen en een klacht indienen bij het Medisch Tucht College.
Je kunt ook een andere bedrijfsarts inhuren… niet denken aan de kosten, maar aan wat je eventueel aan ellende kunt uitsparen.

Ziekte ontkennen?
Een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld een ziekte ontkennen en het gooien op: verstoorde arbeidsverhouding… Ook kan je een ontslag worden aangepraat. Maar je moet natuurlijk nooit ontslag nemen omdat je anders je rechten verliest.

Jouw werkgever is onvoldoende de zorgplicht voor jou nagekomen.
De bedrijfsarts heeft geen verstand van jouw werk, maar van medische zaken, dus de vraag of jouw baan bij je past is niet aan de orde.
Soms gebruikt de bedrijfsarts het gesprek om in te schatten of je wellicht een beetje naief bent. Dat kan hem dan in de beoordeling of in zijn “advies” te pas komen.

 

Mediation

Soms wordt Mediation aangeraden. Maar eh… zit je bij een bedrijfsarts voor je ziekte, of word je nu een conflict aangepraat. Wat heeft mediation voor zin, als jouw bedrijfsleider of leidinggevende in opdracht van zijn leidinggevende is gestart met een pestcampagne in een poging om jouw weg te krijgen?
Daar helpt mediation “geen ene moer” aan.
Moet je toch meewerken met een mediator, speel dan meteen open kaart en zeg dat hij eigenlijk is ingeschakeld voor de schijn. En als de mediator privevragen gaat stellen, vraag hem dan rustig ook naar zijn familieleven, zijn kinderen, zijn salaris en of hij daar tevreden mee is. Of zeg gewoon helemaal niets. Dan geeft de mediator vanzelf de opdracht terug. Hoofdzaak: jij bent ziek en anderen hebben daar een probleem mee, jij hebt al genoeg eigen problemen.

Sneller aan het werk? Forget it

Stel ze willen je weer aan het werk hebben of sneller aan het werk hebben. Als je daaraan toegeeft terwijl je er eigenlijk niet aan toe bent, dan geef je te kennen dat het eigenlijk wel meevalt met je, dat het niet zoveel voorstelt met je ziekte.
Soms kun je zelfs nog zieker worden, in plaats dat je opknapt. Is dat de bedoeling? Jaco gaf daar eigenlijk ook aan toe door naar Crooswijk te gaan… want werkweigering… onder druk

Pogingen tot wegpesten

De werkgever kan je 2 jaar lang je leven enorm zuur maken, door je te pesten. Als je ziek bent, probeert hij je weer aan het werk te roepen. Hij probeert je zover te krijgen dat jij vanzelf ruzie gaat maken met je werkgever, en dan hoopt hij dat je je ontslag gaat indienen.

 

Waarom doet hij dat? 

Zowel de bedrijfsarts als je werkgever willen geen arbeidsgerelateerde zorg, want dat zijn kosten voor de werkgever, je snapt dat ze dat niet willlen uitgeven. Daarom wordt er een ziekte aangepraat die niet zo veel met je werk te maken heeft.

Waar kunnen ze je mee pesten?

Heel lullig nutteloos werk, je kunt 3 maanden als een standbeeld blijven staan

Soms praten ze je een ziekte aan die door de GGZ vergoed wordt, of door je prive verzekering.
Salaris inhouden bij ziekte
Ja, dan zul je moeten procederen en ze gaan er vanuit dat jij er het geld niet voor hebt. Je moet sowieso een advocaat inhuren, want dat mag niet gebeuren.

Ze kunnen je heel lullig werk geven, om je daarmee weg te pesten (denk aan het verhaal van een strook van 30 cm schoffelen, 3 mnd lang op een parkeerterrein waar niets te schoffelen is)

Ze kunnen je een lage beoordeling geven over je werk, je werkhouding enz.

Je kunt proberen met zoveel mogelijk collega’s een goede band te hebben, zodat je werkgever eventueel een slechte beurt maakt ten opzichte van het hele personeel. (Bij Jaco werd dat direct de kop ingerukt met verplichte zwijgcultuur (want anders…)

Ze kunnen expres ruzie zoeken met je zodat je wellicht uit de toon valt en op staande voet ontslagen wordt.

Ze kunnen je email doorpluizen op zoek naar privé mail.

Ze kunnen je overwerk opleggen

Vooral hele nutteloze taken opleggen, dienstaanwijzingen opvolgen (met zijn drieen bij een slagboompje)

Je overplaatsen naar iets heel vervelends

GGZ kan je ook nog te grazen nemen, bijvoorbeeld door je arbeidsgerelateerde ziekte te ontkennen.

Ze kunnen je een wel-declarabele ziekte aanprijzen.

 

Wil je meer weten over je mogelijkheden als jij een beroepsziekte hebt?

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: Beroepsziekten.nl

https://beroepsziekten.nl/

 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere …

Beroepsziekten | Arboportaal

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/beroepsziekten

 

De raming is dat er jaarlijks zo’n 20.000 nieuwe gevallen van zo’n beroepsziekte zijn. Klassiek voorbeelden zijn asbestose bij werknemers uit de vroegere …

Wat is een beroepsziekte? – FNV

https://www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen/BBZ_overzicht/wat-is-een-beroepsziekte/

 

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft …

Bureau Beroepsziekten FNV – FNV

https://www.fnv.nl/beroepsziekten

 

Bureau Beroepsziekten FNV helpt leden die ziek zijn geworden door hun werk bij het verhalen van schade. Bekijk hier of Bureau Beroepsziekten jou kan