Overzicht van alle stukken en bijlagen

Rapport Longarts NKAL

Brief van longarts aan Jaco  en de advocate mevrouw XXX
woensdag 24 december 2014.
Geachte heer van Heijst, mevrouw de advocaat XXX*

Bijgaand mijn rapport, dat ook naar de verwijzend longarts en de huisarts wordt verzonden,

maar nog niet naar de bedrijfsarts (de heer XXX van de gemeente Rotterdam).

Mijn voorstel is dat  u het eerst  leest en nagaat of het zinvol is dat ik aanvullend de vragen beantwoord die eerder zijn  gesteld:

 • kan Biomos als een gevaarlijk middel worden beschouwd?
 • Welke gevolgen heeft het jarenlang opslaan van Biomos voor de kwaliteit van het middel?
 • Kan Biomos na verloop van jaren nog veilig in gebruik worden genomen?
 • Wat kunnen daar de gevolgen van zijn voor de gezondheid?
 • Wat kunnen de effecten zijn als Biomos jarenlang gebruikt wordt?
 • Verandert het antwoord op bovenstaande vraag als bij het spuiten van Biomos geen voorzorgsmaatregelen zijn genomen, als het dragen van een mondkapje?
 • Wat is thans de diagnose die gesteld kan worden?
 • Is er sprake van een beroepsziekte?
 • Kan er een causaal verband worden aangetoond tussen het gebruik van Biomos en de aangetoonde lichamelijke klachten van cliënt?

De reden voor deze stapsgewijze aanpak is dat beantwoording van deze vragen geen onderdeel uitmaakt van de reguliere zorg en hieraan dus kosten zijn verbonden.

In feit geldt dat al voor een gedeelte van het rapport dat voorligt.

Normaliter worden deze vragen in het kader van een expertise gesteld.

Ik wens u fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuw jaar.

Groet,

longarts
Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL)
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) / Universiteit Utrecht
Divisie Hart&Longen UMCU

 1. rapport Dr Jos M. Rooijackers, longarts, 2014
 2. Veiligheidsvoorschriften Biomos reach_Bijlage1<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Uitspraak rechtbank over korting op salaris 

Uitspraak 8 mei 2015 van de Voorzieningenrechter Rotterdam inzake de korting op salaris van Jaco van Heijst. 

Bijlage:

uitspraak voorzieningenrechter 8 mei 2015

Capaciteitenonderzoek Jaco van Heijst 21 mei 2015

De psycholoog in dienst van de gemeente Rotterdam deed in 2015 een onderzoek naar de capaciteiten van Jaco van Heijst, zodat hij eventueel in andere functies kon worden geplaatst, maandenlang zinloos schoffelen op een parkeerplaats was overduidelijk niet het enige dat hij kon doen in dienst van de gemeente Rotterdam. In verband met de wet Privacy en de gevoeligheid rond dit document heeft Jaco van Heijst specifiek toestemming gegeven om deze bevindingen openbaar te maken.

onderzoek capaciteiten Van Heijst 21 mei 2015

Brief gemeente Rotterdam, 11 augustus 2015

De gemeente Rotterdam laat in een brief weten wat de uitslag is van de conclusie over beroepsziekte van Jaco, aanwijsbare oorzaak:  het gebruik van BIOMOS.

15-08-04 definitief rapport beroepsziekten biomos

Hoger beroep tegen beslissing korting salaris door gemeente Rotterdam

Namens Jaco wordt beroep aangetekend op 12 januari 2016 tegen de ingevoerde korting op zijn salaris. Opnieuw moet een gang worden gemaakt naar de rechtbank, opnieuw wordt het gezin geconfronteerd met de bijkomende kosten die nodig zijn voor het opkomen van de rechten van iemand met een Beroepsziekte. Opnieuw krijgt de gemeente Rotterdam 0 op rekest, maar of het helpt?

 1.  12 jan 2016 verslag rechtzaak

Hoe duidelijk wordt het in deze aanvulling, waar de gemeente Rotterdam o.a. gewezen wordt op de zorgplicht voor een werknemer en de onwettigheid van korting op salaris.

Bijlage 2: aanvullend beroepschrift.pdf

Gezien longarts niet bij de zitting aanwezig kan zijn heeft hij een aanvulling van zijn bevindingen met de kernpunten.

aanvulling Rooijackersvoorrechtbank

Op 19 juli 2016 volgt de uitspraak van de Rechtbank, hierin wordt het beroep van de gemeente Rotterdam tegen de beslissing over de korting op salaris wederom afgewezen.

20160718 uitspraak Rb (v0.1) 19 juli 2016

Longarts komt met een aanvullende verklaring
25 oktober 2017

longarts komt met een antwoord op de vragen van de gemeente Rotterdam, waarin alles nog duidelijker wordt uitgelegd

reactie rooijackers op vragen van gemeente

uitslag fietsergometrielongarts

Gemeente Rotterdam zoekt opnieuw naar ontsnappingsmogelijkheden

We zitten inmiddels in 2018

Ondanks diverse uitspraken en de verklaring van de longarts wil de gemeente Rotterdam een aanvullende verklaring van de longarts, waarvan Jaco van Heijst in kennis wordt gesteld.

Rechtbank nieuwe punten

 rechtbank 19 februari 2018 brief  

Gesteggel tussen longarts en bedrijfsarts 5 maart 2018

Inmiddels ontstaat er een Battle of the Documents, de deskundigen bestrijden elkaar over de conditie van Jaco van Heijst. Is het roken nu de oorzaak van de beroepsziekte of toch de Biomos? Kloppen de bevindingen van longarts nu wel of niet? Onderhand gaat het op een thriller lijken.

Briefwisseling    longarts en bedrijfsarts

reactie gemeente Rotterdam

Longarts Rooijackers reactie

Reactie arts gemeente 28 mei 2018

Reactie longarts Rooijackers 18 juni 2018

Vervolgens reageert de gemeente Rotterdam hierop door Jaco van Heijst ontslag aan te zeggen, dus de klucht is niet voorbij, Jaco kan opnieuw nu een gang maken naar de rechter om dit aan te vechten.

aankondiging-ontslag.output

Na deze aankondiging is Jaco met het UWV in contact gegaan, Het UWV geeft aan een functie advies te hebben gegeven dat heeft niks met ontslag te maken vandaar de reactie van Jaco hier onder.

Daarnaast blijf de uitspraak uit 2016 rechtsgeldig zolang het hoger beroep geen uitspraak doet. Wat inhoud erkenning van beroepsziekte en zorgplicht omtrent Salaris.

reactie aankondiging  ontslag

Het is duidelijk dat de gemeente Rotterdam nog steeds geen verantwoording neemt voor Jaco van Heijst

Vandaag een reactie op Jaco zijn brief.  Het is nu duidelijk, Waarom luister gemeente Rotterdam niet naar de door  overheid aangestelde rechtbank! Gemeente denkt boven de wet te staan!!

gemeente heeft lak aan uitspraak rechtbank

Vol verbazing …….. staat de Gemeente Rotterdam dan echt boven de wet…. oordeel zelf na het lezen van zijn ontslagbrief en de uitspraak rechtbank Rotterdam 2016. De gemeente wuif de verantwoording weg en laat de hele maatschappij  op draaien voor hun fouten.

ontslag 1

Wordt vervolgd. Vraag is hoe lang het gezin Van Heijst deze spanningen nog aankan gezien ook de verzwakte gezondheid van Jaco van Heijst. “Denk jij je eens in als je altijd door een rietje moet ademhalen, hoe zou jij je voelen?” vroeg hij me vandaag.